Društveni okvir odlaganja rađanja u Srbiji

Radmila Veljović (autor)

Društveni okvir odlaganja rađanja u Srbiji

440 din

U korpu

U ovoj monografiji obrađena je pojava odlaganja rađanja u aktuelnom društvenoekonomskom trenutku koja se, kao kompleksan populacioni problem, u poslednjih nekoliko decenija javlja u Srbiji i Evropi. Ukazano je na njenu utemeljenost u konkretnim društvenim, istorijskim i ekonomskim okolnostima. Predstavljena je geneza formiranja stavova kod žena o transferu reproduktivnog ponašanja van optimalnog perioda, imajući u vidu funkcionalnu međuzavisnost psiholoških i ličnih faktora i ekonomskih činilaca koji utiču na ukupnu evaluaciju stavova o rađanju.

Umešno koristeći savremeni interdisciplinarni pristup, autorka baca novo svetlo na dosadašnje poimanje pitanja odlaganja rađanja u Srbiji i formuliše solidnu platformu za tumačenje posledica ovog demografskog fenomena. Monografija daje doprinos izučavanju ove aktuelne i izuzetno bitne problematike.

Ostali naslovi koji sadrže ključne reči: Sociologija porodice
Ostali naslovi iz oblasti: Sociologija

Izdavač: Zadužbina Andrejević; 2015; 21 cm; 83 str.; 978-86-525-0243-1;