Dečije igre

tradicionalne srpske takmičarske dečije igre u Tovariševu (Bačka)

Aleksandar Krel (autor)

Dečije igre

990 din

U korpu

Uprkos čnnjenici da je problematika dečijih igara, posredstvom klasičnih etnografskih i folklori-stičkih radova Vuka St. Karadžića, ušla na pozornicu srpske etnologije gotovo u isto vreme kada je počela da zaokuplja pažnju svetske kulturne i naučne javnosti, ona, sve do današnjih dana, spada u red najslabijie proučenih sociokulturnih fenomena.
Problem sa kojim se Aleksandar Krel suočio prilikom pisanja ove knjige stoga ima dva aspekta: prikaz dosadašnjih proučavanja tradicionalnih dečijih igara u Srbiji i autorovo sopstvene istraživanje u odgova-rajućem referencijalnom okviru, te analiza i interpretacija dobijenih rezultata.


Osnovna razlika između svih prethodnih i ovog istraživanja dečijih igrovnih aktivnosti je u tome da se Aleksandar Krel, polazeći od kognitivnih, edukativnih i komunikacijsko-simboličnih vrednosti tradicionalnih dečijih igara, prožetih funk-cijom fizičkog razvoja dece, opredelio za pokušaj ustanovl>avanja njihove korelacije sa društveno-ekonomskim i kulturnnm odlikama sre-dine u kojoj one egzistiraju.
Koiačin zaključak je da su tradicionalne igrovne aktivnosti dece nedvosmisleno kulturno motivisane i da je neophodna određena kompetencija za razumevanje njihovih složenih igrov
niheistema.
Prof. dr Branko Ćuiurdija

Ostali naslovi koji sadrže ključne reči: Dečje igre
Ostali naslovi iz oblasti: Etnologija

Izdavač: Srpski genealoški centar; 2005; ćirilica; 21 cm; 304 str.; 86-83679-23-3;