Arhitekta Dragutin Maslać

Mare Janakova Grujić (autor)

Arhitekta Dragutin Maslać

rasprodato

Monografska publikacija istaknute istoričarke umetnosti M. Janakove Grujić. Posvećena je životu i delu jednog od danas gotovo zaboravljenih ali istaknutih srpskih graditelja iz perioda prekretnice 19. i 20. veka, arhitekti Dragutinu Maslaću. Sasvim bezrazložno, ovaj neimar i njegov opus do donas nisu naišli na adekvatan tretman u našoj stručnoj publicistici, te ova monografija predstavlja prvi celoviti i sintetički poduhvat u kontekstu revalorizacije ove teme.
Dragutin Maslać (1875, s. Papratište – 1937, Beograd) je srpsko-minhenski đak. Živeo je i radio u Beogradu a vrlo često je bio angažovan i na izgradnji javnih objekata širom tadašnje države.

Bio je jedan od osnivača Udruženja srpskih inženjera i arhitekata kao i međuratnog Kluba arhitekata. Takođe, osnivač je i predsednik tehničkog preduzeća ,,Pionir” i jedan od inicijatora projektantskog biroa ,,Feniks”. Zapažen značaj ima i njegova pisana kritička delatnost, po kojoj se ubraja u istaknute nosioce arhitektonske misli predmodernističkog doba u Srbiji. Gotovo čitav radni vek proveo je kao aktivan projektant u arhitektonskom odeljenju Ministarstva građevina, a u poslednjim godinama bio je i šef-inspektor Arhitektonskog odeljenja. U njegova najznačajnija dela ubrajaju se: zgrada Sreskog načelstva i suda u Prokuplju (1907-1911), kompleks sa crkvom sv. Nikole i dve vile u selu Šilopaju na Rudniku (1935-1939), zgrada Gimnazije u Čačku (1911-1926), Dom učenica u Krunskoj ulici u Beogradu (1911), projekat Mauzoleja-kapele na ostrvu Vidu (1915), Ristićeva palata u Skoplju (1925-27), Zamak na Hisaru kod Prokuplja (1928-29), Crkva sv. Đorđa na Čukaričkoj padini u Beogradu (sa V. Androsovim, 1928-32).
Knjiga se sastoji od trinaest tematskih jedinica. Nakon uvodnog dela i biografije, sledi bogat pregled Maslaćevog arhitektonskog stvaralaštva. Zatim sledi poglavlje o pisanoj kritičarskoj delatnosti na koje se nadovezuju i tri reprintovana Maslaćeva teksta (»Dom Narodnog predstavništva«, »Skice za zgradu Monopolske uprave« i »Dve zgrade arhitekte Dimitrija Leka«). Tekstom »Uloga arhitekte Dragutina Maslaća u srpskoj arhitekturi« neposredno se rasvetljava učinak ovog graditelja na sveukupnoj arhitektonskoj sceni srpskog i beogradskog podneblja, i determiniše karakter njegovog arhitektonskog i pisanog stvaralaštva. Slede: Zaključna razmatranja na engleskom jeziku, Katalog radova, dve topografske karte Maslaćevih objekata (na području Beograda i na području Srbije), Spisak korišćene literature, Spisak skraćenica, Poreklo ilustracija i Posebna napomena.


Ostali naslovi iz oblasti: Arhitektura

Izdavač: Centar VAM (Virtuelni arhitekonski muzej); 2006; Tvrd povez; ćirilica; 23 cm; 114 str.; 86-908947-1-3;