knjizara.com
Aristotel
 Aristotel

Aristotel je rođen 384. p. n. e. u Stagiri, grčkoj koloniji na makedonskom poluostrvu. N?egov otac, Nikomah, radio je kao dvorski lekar kod kral?a Amintasa III Makedonskog, dede Aleksandra Velikog. Pretpostavl?a sa da je, kada je otišao u Atinu sa 18 godina, Aristotel imao i neka znanja iz medicine koja je dobio od oca.Od 18. do 37. godine pohađa Akademiju kao Platonov učenik.
Posle Platonove smrti, Aristotel sa Ksenokratom odlazi na dvor Hermijasa, vladara Atarnije u Maloj Aziji i ženi se sa Pitijom, vladarevom nećakinjom i poćerkom. Godine 346. p. n. e., na poziv kral?a Filipa II Makedonskog odlazi u rodnu Stagiru da bi postao tutor Aleksandra Velikog, koji je tad imao 13 godina.
Oko 335. p. n. e., Aleksandar odlazi u pohod na Aziju a Aristotel u Atinu gde otvara sopstvenu filozofsku školu. Sledeći Platonov primer, on počinje davati redovne časove iz filozofije u gimnazijumu sagrađenom u čast Apolona Likijskog, po kojem je škola dobila ime Licej. Škola je takođe bila poznata i kao peripatetička škola pošto je Aristotel voleo da raspravl?a o filozofskim pitanjima sa svojim učenicima šetajući gore-dole, peripateo, peripatoi (lagana šetnja), oko gimnazijuma.
Za vreme trinaestogodišnjeg perioda (335. p. n. e. – 322. p. n. e.) koji je proveo poučavajući u Liceju, Aristotel je napisao većinu svojih dela. Po uzoru na Platona, piše „Dijaloge“ u kojima popularnim jezikom iznosi osnove svog učenja. Takođe je napisao nekoliko studija o fizici, metafizici itd; u kojima je stil formalniji, a jezik učeniji nego u „Dijalozima“. Oni posebno pokazuju povezanost njegovog učenja sa radovima grčkih filozofa, njegovih prethodnika, te kako je nastavio, lično ili preko drugih filozofa, istraživanja prirodnih pojava.Umro je u Kalkisu u Eubeji 322.godine p. n. e. od dugogodišnje bolesti.

autor Aristotel

8 naslova [prikazano 1-5]

Aristotel

Broširani povez, Dereta, 2015, ISBN: 978-86-6457-008-4, latinica
Aristotel je mislilac u kome je helenska filozofija dostigla najviši rascvat, jer je ceo helenski svet obuhvatio svojim političkim i celu prirodu ...
U korpu

528 din

Stara cena:660 din

Ušteda:132 din (20%)


Aristotel

Tvrd povez, Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, 2013, ISBN: 86-7543-064-7, latinica
"Nikomahova” etika predstavlja deo univerzalnog sistema, glavno etičko delo iz poslednje faze Aristotelovog rada. Ime je dobila po izdavaču Nikomahu, ...
U korpu 1650 din

Aristotel

Tvrd povez, Paideia:Službeni glasnik, 2017, ISBN: 978-86-7448-326-8, latinica
Aristotelova Metafizika se bavi bićem bivstvujućeg s tim što bivstvujuće ne može da postoji bez bića, a biće postoji kroz bivstvujuće i oni čine ...
U korpu

2277 din

Stara cena:2530 din

Ušteda:253 din (10%)


Aristotel

Tvrd povez, Paideia, 2008, ISBN: 978-86-7448-333-6,
Začuđujuća je blizina dijalektike i sofistike koja izbija gotovo sa svake strane Aristotelove analize dijalektičkog diskursa u Topici. Najzad, sam ...
U korpu 1650 din

Aristotel

Tvrd povez, Paideia, 2008, ISBN: 978-86-7448-334-3, latinica
Analitika I-II je teorija silogizama i teorija dokaza. Ovo studijsko izdanje je sa starogrčkog preveo Slobodan Blagojević, te sadrži i svu ...
U korpu 1650 din