Fundiranje arhitektonskih objekata

betonske konstrukcije - prvo poglavlje

Milan Glišić (autor)

Fundiranje arhitektonskih objekata

rasprodato

Projektovanje fundamenata arhitektonskih objekta je oblast inžinjerskog konstrukterstva koje zahteva multidisciplinarni pristup. Neophodno je poznavanje geomehaničkih svojstava tla, postupke dimenzionisanja armirano betonskih konstruktivnih elemenata, interakciju tla i konstrukcije temelja i tehnologije izvođenja radova u tlu.
Ovom knjigom obuhvaćene su oblasti fizičkih i mehaničkih oso­bina tla, načina dimenzionisanja plitkih i dubokih temelja, tehno­logije" izvođenja pojednih vrsta temelja i konstruktivne poje­dinosti koje su neophodne za praksu.

Pored teorijskih postavki i objašnjenja pojedinih oblasti dati su numerički primeri, kao i preporuke vezane za pojedine specifične probleme prilikom projektovanja i izvođenja temeljnih konstrukcija.Ovaj udžbenik sadrži celokupnu materiju iz nastavnog programa obrazovanja studenata arhitekture na beogradskom Arhitekton­skom fakultetu na predmetima u okviru osnovne nastave (Betonske konstrukcije) i u okviru izborne grupe predmeta Kon­struktivni sistemi (Fundiranje arhitektonskih objekata). Smatram da ova kniga može poslužiti i mladim inžinjerima i arhitektima kao svojevrsni priručnik prilikom projektovanja fundamenata arhitektonskih objekata.
Podnaslov ovog rukopisa glasi „Betonske konstrukcije - prvo poglavlje". Razlog za ovo je sadržan u činjenici da autor pripre­ma za izdavanje još dva poglavlja iz oblasti betonskih kon­strukcija. To su „Projektovanje armirano betonskih konstrukcija arhitektonskih objekata" i „Sanacije, rekonstrukcije i adaptacije arhitektonskih objekata".

Ostali naslovi koji sadrže ključne reči: Geotehnika , Mehanika tla
Ostali naslovi iz oblasti: Arhitektura

Izdavač: Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu:Orion Art; 2. izdanje, 2008; latinica; 24 cm; 114 str.; 978-86-83305-42-1;