knjizara: Podešavanje browsera

Kako da podesim Internet Explorer da bih mogao da kupujem u Knjizara.com?

Potrebno je da omogućite javascript i cookies.To ćete uraditi na sledeći način:

 

***************************************************************************

Kako da dođem do opcija za podešavanje browsera?

Odaberite opciju Internet Options u meniju Tools:

 

 

Kako da pronađem podešavanja javascript-a kod Internet Explorera verzije 6?

Kada se otvori prozor Internet Options-a - kliknite na "karticu" Security,proverite da li stoji na Internet zoni, i odaberite Custom:

 

Došao sam tu, šta sad da odaberem da omogućim javascript za Internet Explorer verzije 6?

Odaberite Custom Level, skrolujući pronadjite deo Scripting i tamo postavite sve na Enable, kao što je prikazano na slici:

Potvrdite sve sa OK, i na taj način ćete omogućiti izvršavanje javascripta.

Kako da pronađem podešavanja cookies-a kod Internet Explorera verzije 6?

Kada se otvori prozor Internet Options-a - kliknite na "karticu" Privacy:

Došao sam tu, šta sad da odaberem da omogućim cookies za Internet Explorer verzije 6?

Ukoliko je neka od opcija podešena na "Block" kliknite na Advanced, zakačite opciju Override automatic cookie setings i zakačite opcije Enable, kao što je na slici:

Potvrdite sve sa OK, i na taj način ćete omogućiti izvršavanje cookies-a.

Kako da pronađem podešavanja javascript-a i cookies-a kod Internet Explorera verzije 5 i 5.5?

Za razliku od Internet Explorera 6, u verzijama 5 i 5.5 (nemamo više verziju 4, Internet Explorera, ali bi trebalo da je isto) podešavanja za ove dve stvari su na istom mestu, u Internet Options, "kartica" Security. Odaberite Custom, kao što je na slici:

Došao sam tu, šta sad da odaberem da omogućim javascript i cookies za Internet Explorer verzije 5 i 5.5?

Odaberite Custom level, skrolujući pronađite deo Cookies i postavite sve na Enable, zatim nastavite dalje i pronađite deo Scripting, i tamo isto postavite sve na Enable, kao na donje dve slike:

Potvrdite sve sa OK, i na taj način ćete omogućiti izvršavanje javascripta i cookies-a.

vrhknjizara.com