Zbirka stručnih mišljenja (objašnjenja) privredno-finansijskih propisa

knjiga 1 i 2

Zbirka stručnih mišljenja (objašnjenja) privredno-finansijskih propisa

rasprodato

Od 1. januara 2005. godine doneti su potpuno NOVI PRIVREDNO-FINANSIJSKI PROPISI (Zakon o porezu na dodatu vrednost i dr.), a neki su izmenjeni ili dopunjeni.
Ova naša ZBIRKA sadrži sva SLUžbENA OBJAŠNJENJA I STRUČNA MIŠLJENJA data od strane nadležnih organa, u periodu od 1. januara 2005.

godine, sistematizovana po ČLANOVIMA ODGOVARAJUĆEG ZAKONA NA KOJI SE ODNOSE: Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji, Zakon o porezu na dodatu vrednost (PDV), Zakon o porezu na dobit preduzeća, Zakon o akcizama, Zakon o porezu na dohodak građana, Zakon o porezu na imovinu, Zakon o porezu na upotrebu, držanje i nošenje oružja, Carinski zakon, Zakon o republičkim adminstrativnim taksama, Zakon o javnim nabavkama, Zakon o računovodstvu i reviziji, Zakon o spoljnotrgoviniskom i Zakon o deviznom poslovanju.


Ostali naslovi iz oblasti: Zakoni

Izdavač: Poslovni biro; 2006; ćirilica; 24 cm; 104 str.; 86-7889-237-4;