Zbirka krivičnopravnih propisa

Zbirka krivičnopravnih propisa

rasprodato

Zbirka obuhvata relevatne krivičnopravne propise: Zakonik o krivičnom postupku, Krivični zakonik, Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica, Zakon o izvršenju krivičnih sankcija, Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, Zakon o programu zaštite učesnika u krivičnom postupku, Zakon o uređenju sudova, Zakon o sudijama. U sadržaj zbirke uključeni su, osim zakonskog teksta, azbučni registar odredaba i pojmova i uporedni pregled odredaba starih i novih zakona.

Ostali naslovi koji sadrže ključne reči: Zakoni , Srbija , Zakonski propisi , Pravo , Zakonodavstvo
Ostali naslovi iz oblasti: Zakoni

Izdavač: Službeni glasnik; 2. izdanje, 2007; ćirilica; 24 cm; 711 str.; 978-86-7549-690-8;