Zakon o porezu na dodatu vrednost sa uvodnim napomenama i prilogom

Zakon o porezu na dodatu vrednost sa uvodnim napomenama i prilogom

rasprodato

Ovo izdanje sadrži: POTPUNI TEKST ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST ("Službeni glasnik RS", br. 84/04, 86/04, 61/05, 61/07 i 93/2012) sa UVODNIM NAPOMENAMA o razlozima donošenja i najbitnijim novinama izmena i dopuna predmetnog zakona. Promene svih 50 članova su date boldiranim slovima a ispod svakog člana koji se menjao od 2004. do danas, naveden je broj Službenog glasnika u kome je objavljena promena istog.
Prilog:1. ZAKON O AKCIZAMA - POTPUNI TEKST ("Službeni glasnik RS", br. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 - dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11 i 93/2012).

Promene svih članova (34) su date boldiranim slovima a ispod svakog člana koji se menjao od 2001. do danas naveden je broj Službenog glasnika u kome je objavljena promena istog; i 2. ZAKON O FISKALNIM KASAMA- POTPUNI TEKST ("Službeni glasnik RS", br. 135/04 i 93/2012).

Ostali naslovi koji sadrže ključne reči: Porez na dodatu vrednost , Porezi , PDV
Ostali naslovi iz oblasti: Zakoni

Izdavač: Poslovni biro; 2012; ćirilica; 24 cm; 160 str.; 978-86-7889-482-4;