Ugovori u privredi - sa sudskom praksom, primerima ugovora i tužbama za ostvarivanje prava iz tih ugovora

Dragoslav Veljković (autor)

Ugovori u privredi - sa sudskom praksom, primerima ugovora i tužbama za ostvarivanje prava iz tih ugovora

rasprodato

Izdanje je obimno, sveobuhvatno i specifično u toliko što je skoro uz svaki institut određenog obligacionog odnosa data potpuna sudska praksa, ne samo kroz sentence već i kroz obrazloženja činjeničnog i pravnog zaključka sudova, što ga u mnogome razlikuje od ranijih izdanja.
Prvi deo knjige odnosi se na opšti deo, a drugi na posebni deo - svi ugovori.
S pozivom na odgovarajući član iz Zakona o obligacionih odnosima, pored komentara, u knjizi su uneti najnoviji primeri sudske prakse iz poslednjih godina, tj. oni koji se najčešće pojavljuju u praksi sudova, advokata, privrednih društava - preduzeća, državne uprave, opština i drugih pravnih subjekata.

  Tu su i primeri iz sudske prakse ranijih institucija sudova, kao što su bivši Vrhovni privredni sud, zatim Vrhovni sud Jugoslavije, kao i bivši Savezni sud, koji su predstavljali biser sudske prakse na realizaciji materijalnih propisa koji su i danas neprevaziđeni.
Primeri koji su dati u knjizi ne treba shvatiti kao isključiva pravila, odnosno tipska rešenja koja odgovaraju podjednako svim pravnim subjektima koji učestvuju u privredno-pravnom prometu. Naprotiv, oni treba da posluže kao primer (šablon) na osnovu kojih će svaki subjekt u postupku, prema svojim specifičnostima dopuniti (obraditi) odgovarajuće odnose.
Smatramo da će ova knjiga obogatiti praksu i biti korisna u daljem radu sudova, advokata i pravnika u preduzećima, odnosno privrednim društvima i drugim pomenutim institucijama.
Još jednom naglašavamo da ova knjiga nije udžbenik bilo kog stepena učenja ili proučavanja u školama, odnosno fakultetima (mada se na neki način može i tako shvatiti), jer nije obrađena kao školski predmet, udžbenik - ovo je stručna knjiga koja sa primerima sudske prakse, ugovorima, tužbama i drugim praktičnim primerima, pruža pomoć praktičarima, da na već datim primerima nadgrade specifičan odnos pri rešavanju nekog svog konkretnog slučaja.
Od brojnih primera navedenih u knjizi, pomenućemo samo neke, i to:
- primer tužbe za  raskid ugovora zbog neizvršenja; primer tužbe radi ispunjenja obaveze i naknada štete; primer tužbe radi poništaja rušljivih - zelenaških ugovora; primer tužbe radi naknade štete; primer tužbe radi naknade štete od preduzeća i radnika;
- primere sudske prakse u vezi prouzrokovanja štete - medicinska šteta i drugi vidovi šteta, zatim naknade materijalne štete - u slučaju smrti, telesne povrede i oštećenja zdravlja, kao što su: zbog izgubljene zarade, troškova lečenja i sahrane, utvrđivanje visine naknade štete; pravo na izgubljeno izdržavanje; primer tužbe radi naknade štete zbog telesne povrede i narušenog zdravlja; izgubljena zarada zbog potpune ili delimične nesposobnosti za rad;
- primere u vezi naknade nematerijalne štete, kao što su: naknada za pretrpljene fizičke bolove; naknada za pretrpljene fizičke bolove zbog smanjenja ili gubitka opšte životne aktivnosti; naknada za naruženost; naknada za povredu ugleda, časti, slobode ili prava ličnosti; naknada zbog smrti bliskog lica; naknada štete zbog pretrpljenog straha; nasleđivanje i ustupanje naknade nematerijalne štete,
- primere u vezi odgovornosti od opasne stvari ili opasne delatnosti; primere u vezi odgovornosti u slučaju udesa vozilom u pokretu....
- primeri svih ugovora iz Zakona o obligacionim odnosima,
- brojne tužbe i drugi podnesci radi ostvarivanja prava iz navedenih ugovora,
- i mnogo drugih - vezanih za svakodnevni život - poslovanje pravnih subjekata i drugih lica koja učestvuju u tim odnosima, posebno navođenjem praktičnih primera svih ugovora i tužbi za ostvarivanje prava po njima, kao što su prava i obaveze iz ugovora o lizingu, pravo na ugovornu i zateznu kamatu; sve o zastarelosti potraživanja i mnogo drugih primera iz sudske prakse i ugovora.

Ostali naslovi koji sadrže ključne reči: Ugovori , Sudska praksa , Trgovinsko pravo , Privredno pravo
Ostali naslovi iz oblasti: Pravo

Izdavač: Poslovni biro; 2008; latinica; 30 cm; 1248 str.; 978-86-7889-311-7;