Tržišta kapitala

Jelena Madir (autor)

Tržišta kapitala

950 din

U korpu

Ovo delo stručno obrađuje jedan važan segment novog pravnog uređenja onih finansijskih instrumenata koji se danas vrlo često koriste na tržištu kapitala, a o kojima su, mada ima mnogo strane literature, u regionu autori vrlo malo nesistemski pisali.

Nakon uvodnog poglavlja – u kojem autorka nabraja i analizira vrste vrednosnih papira koji služe kao instrumenti na tržištu novca – jedno poglavlje posvećeno je analizi i obradi sekuritizacije i to kako sa teorijskog tako i sa praktičnog stajališta.

Pretežni deo ove monografije analizira najnovija rešenja koja donose novi Zakoni o tržištu kapitala (ZTK) čije odredbe autorika proučava i upoređuje sa dosadašnjim pravnim rešenjima i naznačava koje će se sve vrste prilagođavanja i promena još unositi u podzakonske propise kako bismo napokon dobili potpunu i sistemsku pravnu regulativu. Osim toga, autorka ukazuje i na promene koje će se morati nužno da sprovedu u pojedinim institucijama, poput npr. investicionih fondova, da bi mogli delovati u skladu sa standardima novog pravnog okvira o tržištu kapitala.

Autorka je na kraj knjige uvrstila i dva primera kako bi trebali da izgledaju interni akti koje moraju doneti investiciona društva, a da se istovremeno oslanjaju na svetsku poslovnu praksu. Poseban značaj ovog dela što potencijalnim ulagačima i učesnicima na tržištu kapitala čini dostupnom analizu novih propisa o tržištu kapitala. Na osnovu sudske i poslovne prakse u svetu, autorika daje smernice za rešavanje situacija za koje novi propisi ne predviđaju jasna ili gotova rešenja.

Ostali naslovi koji sadrže ključne reči: Tržište
Ostali naslovi iz oblasti: Ekonomija

Izdavač: Mate; 2009; Broširani povez; latinica; 23 cm; 140 str.; 978-953-246-080-3;