Statistika u psihologiji - priručnik

Lazar Tenjović (autor)

Statistika u psihologiji - priručnik

1697 din

U korpu

Priručnik je prvenstveno namenjen studentima psihologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu, kao osnovno štivo za vežbe iz predmeta Statistika u psihologiji, a može biti koristan i diplomiranim psiholozima i istraživačima kao podsetnik pri statističkoj analizi podataka.

U knjizi su prikazane univarijatne (t-test, analiza varijanse, korelaciona i regresiona analiza, neparametrijski postupci) i multivarijatne (klaster analiza, kanonička diskriminaciona analiza, kanonička korelaciona analiza i analiza glavnih komponenti) statističke metode koje se najčešže koriste u analizi podataka psiholoških istraživanja.

Statistički postupci prikazani su u knjizi sa teorijskog (matematička osnova metode) i praktičnog stanovišta (kada i kako se metoda koristi u analizi podataka).

Knjiga sadrži i detaljna uputstva o korišženju programskog paketa SPSS za Windows, a za svaku statističku metodu data su uputstva o načinu njenog izvođenja u ovom programu, konkretan primer istraživanja u kojem su podaci analizirani korišženjem određenog postupka, ispis rezultata i način tumačenja pojedinih delova ispisa.

Pored osnovnog teksta koji je identičan onome u prvom izdanju, novo izdanje Priručnika sadrzi četiri dodatka: prva dva su postojala i u prvom izdanju, dok su Dodatak 3 i 4 novi. U Dodatku 1 objašnjene su osnove rada na PC računaru u Windows okruženju, dok Dodatak 2 sadrži sažet prikaz osnovnih znanja iz teorije verovatnoće i matematičke statistike. Dodatak 3 sadrzi veoma kratak i sažet prikaz osnovnih pojmova iz matrične algebre. U Dodatku 4 data je Tabela sa ispravkama krupnijih grešaka koje su prisutne u osnovnom tekstu Priručnika. Osim toga, Dodatak 4 sadrži veoma važne napomene i dopune u vezi sa pojedinim delovima osnovnog teksta Priručnika.


Ostali naslovi iz oblasti: Psihologija

Izdavač: Centar za primenjenu psihologiju; 2000; latinica; 24 cm;