Reosiguranje

rasprodato

Knjiga „Reosiguranje“ daje sveobuhvatan pregled teorije, fundamenata, menadžerskih i pravnih aspekata poslova reosiguranja. Knjiga predstavlja nesporno vredan izvor informacija o teoriji i praksi reosiguranja. Njena originalnost, jedinstvenost, sistematizovanost, preglednost, informativnost i jednostavnost jezika cine da ova knjiga bude neizostavna buduca literatura svih onih koji se na bilo koji nacin bave predmetnom problematikom.
Prof.

dr Marijan Curkovic

Prezentovani principi, metode, pravni aspekti, karakteristike ugovora i dokumenti u reosiguranju kao i poslovi saosiguranja i alternativnog transfera rizika osiguranja cine zaokruženu celinu transfera rizika osiguravajucih društava. Izložene cinjenice, teorijska fundiranost i prakticna primenljivost izložene problematike, koja prati najnovija dešavanja na svetskom i domacem tržištu reosiguranja, kombinovani sa dugogodišnjim uspešnim profesionalnim iskustvom i teorijskim istraživanjima autora, preporucuju knjigu kao polazišnu literaturu za sve one koji se specijalizuju u oblasti osiguranja i reosiguranja.
Prof. dr Dragan Mrkšic

Tekst prezentovan u knjizi „Reosiguranje“ omogucava razumevanje fundamentalnih faktora i principa neophodnih za upravljanje poslovima reosiguranja. Polazeci od fundamenata upravljanja rizicima, knjiga detaljno obraduje sve aspekte prirode i uloge reosiguranja, od bazicnih principa do prakticnih primera. Imajuci u vidu cinjenicu da se radi o delu poznatih autora, i u obrazovanju i poslovnoj praksi osiguranja i reosiguranja, kao i cinjenicu nepostojanja udžbenika sa ovog obrazovnog podrucja, knjigu „Reosiguranje“ srdacno preporucujem studentima akademskih i strukovnih studija ali i prakticarima, kao referentnu literaturu za svakodnevnu primenu i strucno usavršavanje.
Prof. dr Veselin Avdalovic

Iz sadržaja:
Upravljanje rizikom osiguravajucim društvima
Saosiguranje
Pojam i znacaj reosiguranja
Tržište reosiguranja i retrocesije
Karakteristike poslovanja reosiguravaca
Pravni aspekti reosiguranja
Dokumenti u reosiguranju
Metode reosiguranja
Ugovor o reosiguranju

Ostali naslovi koji sadrže ključne reči: Osiguranje
Ostali naslovi iz oblasti: Ekonomija

Izdavač: Precision; 2012; Tvrd povez; latinica; 25 cm; 437 str.; 978-86-82821-09-0;