Radoslavljevo jevanđelje (fototipsko izdanje)

Radoslavljevo jevanđelje (fototipsko izdanje)

rasprodato

Radoslavljevo jevanđelje je jedan od najreprezentativnijih spomenika stare srpske pismenosti. Minijature sa portretima jevanđelista predstavljaju najlepše primerke srpskog srednjovekovnog minijaturnog slikarstva. Sačuvani obiman zapis pisara, koji je u literaturi poznat pod nazivom Inok iz Dalše, predstavlja zametak autobiografskog žanra u srpskoj književnosti uopšte i redak autograf pisca u staroj pismenosti.
RADOSLAVLJEVO JEVANDJELJE izdali su 2001. godine Narodna biblioteka Srbije, Beograd, Ruska nacionalna biblioteka, Sankt-Peterburg, i Narodna banka Jugoslavije- Zavod za izradu novčanica i kovanog novca, Beograd.

Urednik izdanja je Đorđe Trifunović, a pisac pogovora Irena Špadijer.
Reč je o fototipskom izdanju sačuvanih listova Radoslavljevog jevanđelja, srpskog rukopisa iz 1428/1429. godine, koji se danas nalazi u Ruskoj nacionalnoj biblioteci u Sankt - Peterburgu. Knjiga ima 92 strane na tristagramskoj hartiji, velikog formata koji prati dimenzije originalnog rukopisa (306 x 402 mm, obrezan format) i sadrži uvodne strane, samu fototipiju (4 minijature sa autorskim portretima jevanđelista Mateja, Marka, Luke i Jovana ; početak Jovanovog jevanđelja sa ukrasnom zastavicom i ceo zapis pisara - kaligrafa, Inoka iz Dalše) i pogovor na srpskom, ruskom, engleskom, francuskom i nemačkom jeziku. Po povezu i tehničkoj opremi fototipsko izdanje je verna rekonstrukcija ovog izuzetnog spomenika kulture. Napominjemo da nikada do sada ovo delo ne samo da nije u celini izdato, nego se i minijature sada prvi put sve publikuju u boji i originalnoj veličini, vrhunskom štamparskom tehnikom.
Knjiga je objavljena u ograničenom tiražu. Svaki primerak je numerisan.

Radoslavljevo jevanđelje je knjiga kojom Narodna biblioteka Srbije i Narodna banka
Jugoslavije započinju novu ediciju fototipija rukopisnog nasleđa (Biblioteka SVETILNIK). U njoj će se objavljivati najznačajniji spomenici srpske kulturne baštine koji predstavljaju najviše domete srednjovekovnog pisanog i likovnog izraza.


Radoslav`s Gospel is the one of the most representative monuments of old Serbian literature. The miniatures with the portraits of the evangelists are the most beautiful examples of the medieval Serbian miniature painting. The preserved long text of the scribe, who is known in literature under the name of Inok of Dalša, is a germ of the autobiographical genre in Serbian literature in general and a rare autograph of a writer in old Serbian literature.
RADOSLAV`S GOSPEL was published in 2001 bi the National Library of Serbija, Belgrade, the Russian National Library, St Petersburg, and the Central Bank of Yugoslavia - Bureau of Bank Notes and Coins, Belgrade. The editor of the edition is Đorđe Trifunović, and the writer of the afterword is Irena Špadijer.
It is about a photoprinted edition of the preserved pages of Radoslav`s Gospel, Serbian manuscript of 1428/1429, which can today be found in the Russian National Library in St Petersburg. The book has 92 pages on 300 gram paper, of a large format, following the dimensions of the original manuscript (306 x 402 mm, cut format) ; it includes introductory pages, the very photoprint (four miniatures with the portraits of the evangelists Matthew, Mark, Luke and John ; the beginning of John`s Gospel with an ornamental headpiece and the entire text of the scribe-calligrapher Inok of Dalša) and an afreword in Serbian, English, French and German. As for its binding and technical, the photoprinted edition is a true reconstruction of this outstanding cultural monument.
We remark that this work was never before not only published completely, but that all miniatures appear now for the first time, both in colour and in their original size, printed in a supreme printing technique.
There is a limited number of printed copies.

Radoslav`s Gospel is the book with which the National Library of Serbia and the Central Bank of Yugoslavia start a new edition of photoprints of written heritage (Series SVETILNIK). It will include the most significant of monuments of Serbian cultural heritage that represent the greatest achievements of medieval written and visual expression.


Ostali naslovi iz oblasti: Bibliofilska izdanja , , Pravoslavlje

Izdavač: Narodna biblioteka Srbije; 2001; Poseban povez; 30,6 x 40,2 cm; 92 str.;