Psihijatrija ll

rasprodato

Najčešće manifestacije u savremenom svetu su anksioznost i depresivnost u različitom stepenu, kao i različiti varijateti mogu nastati pod uticajem spoljašnjih ali i unutrašnjih organskih faktora bilo sinhrono ili sukcesivno, pojedinačnim ili zajedničkim delovanjem.Razgraničenja između ovih dveju mogućnosti su složen zadatak za psihijatra, ali i tu pomažu NMR, Dopler i PET tehnike.Psihijatri se sve više suočavaju i sa etičkim dilemama u prihvatanju organicističke ili dinamičke orijentacije pri tretmanu pacijenata sa mentalnim poremećajima.


Ostali naslovi iz oblasti: Medicina

Izdavač: Čigoja; 0001;