Priručnik - Psihologija rada u formuli uspeha organizacije

Priručnik - Psihologija rada u formuli uspeha organizacije

rasprodato

Pred vama se nalazi priručnik koji bi trebalo da bude svojevrsni spoj, most između teorije i prakse psihologije primenjene u preduzeću. Ovaj priručnik je stvaran u nizu generacija psihologa iz Sekcije za psihologiju rada Društva psihologa Srbije, sa ciljem upućivanja na one oblasti rada koje traju u kontinuitetu ili koje su tek započete. U tekstovima koji slede ima mnogo radnog iskustva psihologa iz prakse u preduzećima i ustanovama. Ima i saveta kako imati bolju komunikaciju sa zaposlenima drugih zanimanja.

Priručnik je pisan sa idejom da je daleko bolje posle studija i u toku rada imati ""nešto"" materijalno iz prakse nego večito počinjati ""od prvog sprata"" jer put ""do zvezda"" ne mora neizbežno da bude trnovit.
Teme koje su obrađene u priručniku su samo presek tema, problema i oblasti kojima se psiholozi u preduzećima i ustanovama u poslednjih nekoliko godina nešto više bave, npr: teme vezane za adaptaciju, motivaciju, zadovoljstvo poslom, analizu posla, edukaciju kadrova, konflikte na radu, selekciju kadrova, profesionalnu orijentaciju i savetovanje, teme neposrednije vezane za snalaženje u preduzeću, komunikaciju sa zaposlenima i menadžerima, rad sa računarima, organizovanje radionica kao i teme od značaja za rad u nekim od posebnih oblasti psihologije rada – kao što su saobraćajna psihologija i marketinška komunikacija.
Priručik je namenjen svima koji se bave psihologijom rada, planiranjem i organizovanjem rada, rukovodjenjem, kao i onima koji se za takvu delatnost pripremaju.


Ostali naslovi iz oblasti: Psihologija

Izdavač: Centar za primenjenu psihologiju; 2006; latinica;