Ostali porezi (dohodak, dobit, imovina i upotreba, držanje i nošenje dobara)

Ostali porezi (dohodak, dobit, imovina i upotreba, držanje i nošenje dobara)

rasprodato

Ovo izdanje sadrži potpune tekstove sledeća ČETIRI zakona: 1. ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA ("Sl. glasnik RS", br. 24/01, 80/02, 80/02-dr.zakon, 135/04, 62/06, 65/06-ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11-US i 93/2012); 2. ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA ("Sl. glasnik RS", br. 25/01, 80/02, 80/02- dr. zakon, 43/03, 84/04, 18/10i 101/11); 3. ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU ("Sl. glasnik RS", br. 26/01, 45/02- SUS, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11 i 78/11) i 4. ZAKONA O POREZIMA NA UPOTREBU, DRŽANJE I NOŠENJE DOBARA ("Sl. glasnik RS", br.

26/01, 80/02, 43/04, 132/04, 112/05, 114/06, 118/07, 114/08, 31/09, 106/09, 95/10, 101/10 i 24/11).

Ostali naslovi koji sadrže ključne reči: Porezi
Ostali naslovi iz oblasti: Zakoni

Izdavač: Poslovni biro; 2012; ćirilica; 21 cm; 176 str.; 978-86-7889-481-7;