Osnovna imunologija

funkcionisanje i poremećaji imunskog sistema

Endru H. Liktman, Abul K. Abas (autor)

Osnovna imunologija

najavljeno

Iako na tržištu postoji obilje udžbenika imunologije, Osnovna imunologija autora A.K. Abbasa sa kalifornijskog Medicinskog fakulteta i A.H. Lichtmana sa harvardskog Medicinskog fakulteta, spada u udžbenike koji se izuzetno često koriste u nastavi imunologije na medicinskim fakultetima širom sveta. Svetsku popularnost i ugled ovaj udžbenik je stekao, pre svega, zahvaljujući tome što autori u njemu sažeto i jasno objašnjavaju osnovne principe moderne imunologije koje bi svaki lekar trebalo da zna. Knjiga je relativno malog obima i formata, sa kratkim poglavljima, bogata slikama, dijagramima i tabelama, s ciljem da se obilje informacija prikaže na jednostavan i celovit način.

Takođe, nastojanjem na objašnjavanju osnovnih principa, bez suvišnog opterećivanja detaljima, ova knjiga omogućava lako razumevanje složenih imunoloških mehanizama. Stoga se knjiga i lako čita, a kako autori nastoje da što jasnije objasne eksperimentalna zapažanja na kojima počiva imunologija, čitanjem se uspešno stiču neophodna znanja o funkcionisanju imunskog sistema na nivou molekula, ćelije i organizma u celosti.
Osnovna imunologija obuhvata sve oblasti standardnih programa redovne i poslediplomske nastave imunologije. Međutim, treba istaći neke njene osobenosti. Na primer, u knjizi su prikazani i objašnjeni svi bitni principi funkcionisanja imunskog sistema, ali je pažnja autora više usmerena na objašnjavanje ćelijskih interakcija nego na detaljno opisivanje biohemijskih i molekulskih zbivanja koja u njima učestvuju. Takođe, autori posebnu pažnju posvećuju objašnjavanju na koji način imunski sistem učestvuje u odbrani od patogenih mikroorganizama i izazivanju bolesti kod ljudi, kao i rasvetljavanju kakve implikacije poznavanje imunoloških principa ima na terapiju. Na kraju, treba pomenuti da je u drugom, obnovljenom izdanju knjige, naročita pažnja posvećena oblastima imunologije koje se posebno brzo razvijaju, što se pre svega odnosi na ulogu regulatornih T-ćelija u toleranciji i autoimunosti.
Može se reći da Osnovna imunologija Abbasa i Lichtmana predstavlja udžbenik izbora za studente medicine i srodnih fakulteta, pre svega zato što će oni u njemu naći kratko i jasno formulisana objašnjenja i odgovore na većinu pitanja obuhvaćenih nastavnim programima iz imunologije. Iako namenjena prevashodno studentima biomedicinskih nauka, knjiga može da bude korisna svakome kome su potrebne osnovne informacije o komponentama imunskog sistema, o načinu njihovog funkcionisanja, kao i o ulozi imunskog sistema u bolestima ljudi.

Ostali naslovi koji sadrže ključne reči: Imunologija , Poremećaji , Fiziologija , Antigeni , Antitela
Ostali naslovi iz oblasti: Medicina

Izdavač: Data status; 5. izdanje, 2016; Tvrd povez; latinica; 24 cm; 324 str.; 978-86-7478-454-9;