Organizacija i arhitektura računara - projekat u funkciji performansi

Vilijam Stalings (autor)

Organizacija i arhitektura računara - projekat u funkciji  performansi

2860 din

U korpu

Knjiga Organizacija i arhitektura računara, projekat u funkciji performansi, prevod VII izdanjapredstavlja veliki doprinos upotpunjavanju relativno slabo pokrivene a izuzetno značajne oblasti na našem tržištu stručne literature u oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija oblasti organizacije i arhitekture računarskih sistema.


Ciljna grupa
Knjiga Organizacija i arhitektura računara, projekat u funkciji performansi, prevod VII izdanja knjigaje dragoceno štivo za sve one koji žele profesionalno da se bave projektovanjem ili korišćenjem računarskih sistema, kako za pripadnike akademskih krugova – nastavnike i studente računarstva i srodnih disciplina u okviru informacionih i komunikacionih tehnologija, za koje može da posluži kao osnovni udžbenik, tako i za profesionalne inženjere, za koje predstavlja osnovni referentni materijal, pogodan za samostalno usavršavanje u predmetnoj oblasti. Kako studentima i predavačima tako i profesionalcima sedmo izdanje ove knjige ostaje nezamenljiv izvor znanja iz ove oblasti.

Zašto se izdaje knjiga?
Organizacija i arhitektura računara: projekat u funkciji performansi, prevod sedmog izdanja nudi sveobuhvatan, promišljen i savremen opis organizacije i arhitekture računara, uključujući memoriju, U/I uređaje i paralelne sisteme. U novom, sedmom izdanju nalazi se preko 100 novih problema isprobanih u praksi, a gradivo je u potpunosti prilagođeno najnovijim kretanjima i tehnikama u organizaciji i arhitekturi računara.

Opis knjige
Čuveni autor i konsultant William Stallings podrobno opisuje najnovija dostignuća u ovoj oblasti, od superskalarnih i IA 64 procesora do najnovijih kretanja u organizaciji sa paralelnim procesorima. Tokom cele knjige, objašnjavajući osnovne principe, svoju pažnju usredsređuje na veoma važnu ulogu koju performanse imaju u projektovanju računara, kao i na praktične tehnike za projektovanje usklađenih sistema kojima se na najbolji način iskorišćavaju svi elementi računara. Od početka do kraja, Stallings postepeno uvodi nove pojmove, pomažući studentima da bolje razumeju njihov značaj i povezanost sa ranije uvedenim pojmovima. Elementi sistema se objašnjavaju kako sa tačke gledišta arhitekture, sa koje računar posmatraju programeri na mašinskom jeziku, tako i sa stanovišta organizacije funkcionalnih celina i njihovih međusobnih veza kojima se ostvaruje ta arhitektura. Kao i uvek, Stallings predavačima i studentima nudi izuzetnu pomoć, uključujući raznovrsne dodatke i onlajn izvore informacija.

Ostali naslovi koji sadrže ključne reči: Arhitektura računara
Ostali naslovi iz oblasti: Računari

Izdavač: CET; 2. izdanje, 2012; latinica; 24 cm; 765 str.; 978-86-7991-361-6;