Muzika kao događaj

Snežana Nikolajević (autor)

Muzika kao događaj

rasprodato

Na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu obrazovana je grupa medijskih predmeta koja je prerasla u katedru za medije. Svi predmeti koji su na njoj obuhvaćeni obrađuju, u neku ruku, pojedine aspekte popularisanja muzike. Ovaj tekst namenjen je studentima koji su zainteresovani za novinarstvo. U njemu se, dakle, razmatraju žurnalističke forme i slojevi medijskog rada kroz koje se popularisanje muzike sagledava sa novinarskog aspekta. Akcenat je stavljen na tekst o muzici: u prvom planu nije zvuk, već reč o zvuku, nije slika, već reč o slici, za sliku i u slici.

Polje razmatranja jeste ozbiljna, klasična, umetnička muzika i raznolike mogućnosti njenog približavanja širokom auditorijumu ? sve sa aspekta novinarstva, uredničke i uređivačke prakse i zakonitosti. Sadržina ove knjige podeljena je u četiri poglavlja. Prvo poglavlje daje istorijski presek kretanja u muzici pre pojave koncerta kao izvođačke forme, a samim tim i pre pojave koncerta kao izvođačke forme, a samim tim i pre pojave potrebe za popularisanjem muzike. Drugi deo obrađuje različite novinarske forme kroz koje se saopštavaju muzički sadržaji i muzičke poruke, treći deo je posvećen muzičkoj kritici, a četvrti deo tekstovima o muzici i formama kojima se populariše muzika u domenu radija i televizije. Verujemo da će ova knjiga koristiti širokom krugu čitalaca ? nakima kao praktični priručnik, nekima kao mogućnost za sagledavanje novih puteva ka muzici.


Ostali naslovi iz oblasti: Knjige o muzici

Izdavač: Clio; 1994; Broširani povez; ćirilica; 104 str.;