Muzička teorija i analiza II

radovi strudenata

Muzička teorija i analiza II

rasprodato

Muzičko-teorijska literatura na srpskom jeziku prilično je oskudna, na šta, posredno, ukazuje i činjenica da je instanca koja je po prirodi stvari najpozvanija da se ovom problematikom bavi – Katedra za teorijske predmete Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu – nakon višedecenijskog postojanja, tek 2002 pokrenula vlastitu izdavačku delatnost, seriju izdanja pod nazivom Muzička teorija i analiza.

Do sada objavljena prva knjiga, kojom je serija započela, a potom i druga, kojom je na neki način «ozvaničena» saradnja izdavačke kuće Signature i Katedre za teorijske predmete, sadrže najbolje radove studenata Fakulteta muzičke umetnosti, pretežno sa Odseka za opštu muzičku pedagogiju, realizovane u okviru predmeta Harmonija s harmonskom analizom, Muzički oblici i Analiza stilova, a u stilskom rasponu od (za sada) baroka do avangarde XX veka. U Zbornik se uključeni kako seminarski radovi sa osnovnih studija, tako i oni koji se zasnivaju na diplomskim i magistarskim radovima. Kao značajan doprinos popunjavanju praznine u postojećoj literaturi, katedarska edicija već dokazuje svoju svrsishodnost time što se neki od radova već nalaze na spisku preporučene, a ponekad čak i obavezne, literature za pojedine predmete koji se predaju na Katedri. Povrh toga, bez obzira što se radi o autorima koji čine svoje tek prve korake u svetu nauke, na najbojim stranicama ovih radova ponekad osetimo bljesak izvorne naučne ideje, od koje možemo očekivati da unapredi teorijsku misao u našoj sredini.


Ostali naslovi iz oblasti: Knjige o muzici

Izdavač: Signature; 2004; latinica; 24 cm; 158 str.; 86-83745-20-1;