Matematički rečnik brojeva

Dejan R. Cvijetić (autor)

Matematički rečnik brojeva

rasprodato

Broj je jedan od najvažnijih i najstarijih matematičkih pojmova. Brojevima su se bavile generacije matematičara još od antičkih
vremena, a u različitim matematičkim disciplinama proučavaju
se razni brojevi. Zbog toga postoji potreba da se svi oni smeste na
jedno mesto, poređaju, sistematizuju i da se nešto napiše o njima.
Ovaj mali rečnik zadovoljava tu potrebu.

Obuhvaćeni su važniji brojevi iz više matematičkih oblasti:
pre svega iz algebre i teorije brojeva, ali i iz teorije skupova,
matematičke analize i matematičke logike.

U knjizi nisu opisani
svi matematički brojevi koji postoje jer se u teoriji brojeva
izučavaju, između ostalog, mnogi brojevi koji imaju neka svojstva
koja ih čine posebnim, imaju svoje ime, ali nemaju veći značaj ili
primenu. Osim brojeva, u rečniku se navode i neki matematički pojmovi
koji nisu brojevi, ali su blisko povezani sa njima.

Na kraju rečnika je dodatak u kome se objašnjavaju često korišćeni
algebarski pojmovi kao što su grupa, prsten, polje, relacija ekvivalencije
i sl.

Rečnik će matematičarima poslužiti kao dobar podsetnik, a one
koji to nisu zainteresovaće za matematiku.

Iz knjige ćete saznati:

- Šta je najviše mučilo pitagorejce?
- Zašto je nemoguće rešiti problem kvadrature kruga?
- Šta povezuje dijagonale petougla i ljudske ekstremitete?
- Zašto matematika nije potpuno logična?
- Kako brojevi mogu biti savršeni, društveni ili nadrealni?
- Šta je uzdrmalo temelje starogrčke matematike?
- Koja je jednačina izazivala matematičare skoro četiri veka


Ostali naslovi iz oblasti: Matematika

Izdavač: Mikro knjiga; 2009; ćirilica; 20 cm; 125 str.; 978-86-7555-348-9;