Maja Martinović

Dr. sc. Maja Martinovićje profesorka na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa, gde od 2004. godine predaje predmete iz područja marketinga na stručnim i MBA studijima, a od 2007. godine je i šef Katedre za marketingi komunikacije, kao i prodekanica Diplomske škole na ZŠEM-u. Kao nosilac predmeta Going to Market takođe je predavala na MBA studijama Barcelona Management Instituta (BMI), predaje na MBA studijama Sarajevo Graduate Business School u saradnji sa University of Delaware i Texas A&M University-Commerce na predmetu Marketing Management. Radila je na redakturi i prevodima, bila je urednica niza knjiga iz područja marketinga, npr. udžbenika za MBA studije „Upravljanje strateškim marketingom“. Recenzent je naučnih časopisa, između ostalog i časopisa Marketing Education Review (American Marketing Association). Bila je i gost kourednik posebnog izdanja naučnog časopisa International Journal of Business and Emerging Markets (IJBEM), Inderscience Journals (2012.). Jedan je od autora Leksikona marketinga u izdanju Ekonomskog fakulteta u Zagrebu (2011.). Redovno učestvuje i prezentuje radove na međunarodnim konferencijama i izlaže na stručnim skupovima. Objavila je tri poglavlja u knjigama, niz slučajeva iz područja marketinga i više od 40 naučnih i stručnih radova, između ostalog i u časopisima Educational Studies, International Journal of Management Cases, International Journal of Entrepreneurship and Small Business (IJESB), World Journal of Retail Business Management, Acta Informatica Medica, Materia Socio Medica, Mostariensia, ?????????? ???????? ??????????? i??????? -?????? ? ????????.

autor Maja Martinović

1 naslova [prikazano 1-1]

Marketing u Hrvatskoj - 55 poslovnih slučajeva

Maja Martinović

Tvrd povez, Mate, 2012, ISBN: 978-953-246-135-0, latinica
Maja Martinović, profesorka marketinga na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa zajedno sa svojim saradnicima u knjizi Marketing u Hrvatskoj - 55 ...

U korpu 5570 din