MS Access 2002 Korak po korak (sa CD-om)

grupa autora (autor)

MS Access 2002 Korak po korak (sa CD-om)

rasprodato

Kao i svaka knjiga iz serije Korak po korak, i ova se sastoji od lekcija koje su strukturirane tako da korisnik prvo pročita kratak teoretski deo, a zatim prelazi na vežbanja konkretnih postupaka, pri čemu koristi datoteke sa vežbanjima sa CD-a koji prati ovu knjigu. Svaka lekcija predstavlja određenu tematsku celinu. Korisnik vežbe može da radi redom, a može i da ih preskače i radi redom koji mu odgovara.
Pored toga, u knjizi je dato precizno uputstvo za polaganje ispita za MOUS sertifikat, objašnjeni su ciljevi ispita, vrste MOUS sertifikata i način polaganja ispita.KRATAK SADRŽAJ
Uvod
1 Upoznavanje sa programom Microsoft Access 2002
2 Pravljenje nove baze podataka
3 Uvlačenje i izvlačenje informacija iz baze podataka
4 Upotreba obrazaca radi pojednostavljenja unošenja podataka
5 Pronalaženje određenih informacija
6 Održavanje pouzdanosti informacija u bazi podataka
7 Rad sa izveštajima
8 Omogućavanje lakšeg korišćenja vaše baze podataka
9 Održavanje sigurnosti informacija
10 Rad sa stranicama i modulima
Rezime
Pojmovnik


Ostali naslovi iz oblasti: Baze podataka

Izdavač: CET; 2001; latinica; 336 str.; 86-7991-134-8;