Logika imperije

Nebojša Vuković (autor)

Logika imperije

440 din

U korpu

Debitantskom knjigom Logika imperije – Nikolas Spajkman i savremena američka geopolitika Nebojše Vukovića, filozofa i politikologa, domaća nauka o međunarodnim odnosima nije dobila samo još jednog perspektivnog istraživača koji svojim učincima zadov olja va naučno-metodološke standarde, već puno više od toga.

Iole pažljiviji uvid u stranice njegove knjige, koji kvalitetom nesumnjivo prevailazi domete ovdašnjih visokoškolskih radova iz oblasti političkih nauka, otkrivaju Vukovićevu sistematičnost, vrednoću i nesumnjivu posvećenost da se «uranjanjem» u brojne izvore, njihovom detaljnom analizom, a potom i sintetičkim, jasnim zaključivanjem stvori zreli, kompaktni i originalan naučni rad široko upotrebljiv u u daljim naučnim istraživanjima, ali i svojevrsno pregledno, čak udžbeničko štivo iz materije koju obrađuje.

Intelektualno i vrednosno formiran tokom turbulentnih devedesetih godina, a vođen, po njegovim rečima, motom Nolitove edicije „Sazvežđa – „Vreme u kome živimo smatramo izuzetnim“, Vuković je podsticaj da pronikne i istraži izuzetnost vremena u kome živimo usmerio kao onim veoma bitnim, a malo ili ni malo poznatim aspektima savremenih međunarodnih odnosa, prikrivenih ili skrajnutih ideološkim ili ekonomističkim, pa i utopističkim pogledima na međunarodnu stvarnost. Radi se o onoj dimenziji međunarodne politike kakvom su je ljudi uvek i pre svega doživljavali, to jest kakva je ona pre i iznad svega uvek i bila - u kome je nadmetanje za posedanje i kontrolu teritorija i sledstveno tome zadobijanje političke moći, ma koliko bilo nepopularno i smatrano nedostojnim „vremena u kome živimo“ (te iz tih razloga uvek „pokrivano“ drugim ekonomskim, ideološkim ili kulturološkim razlozima), bilo u njenom središtu. Upravo tu ogoljenu, geopolitičku i geostratešku perspektivu američke nauke o međunarodnim odnosima Vuković je u svom radu težio da definiše i objasni, pronalazeći njene preteče i dominantne teoretičare, uočavajući njihov uticaj na savremenu američku politikologiju i, posledično, na samu aktuelnu spoljnu politiku jedine preostale supersile, tj. njenu „imperijalnu logiku“.

Kvaliteti Vukovićevog načina prilaženja i obrađivanja teme su, kao i zaključci, brojni i evidentni. Od pristupačnog stila, objektivnog držanja uz izbegavanje prenagljenog izricanja vrednosnih sudova, do striktnog i verodostojnog iznošenja činjenica na osnovu znalački obrađene analize sadržaja radova pomenutih teoretičara, Logika imperije svojom teorijskim utemeljenjem i kompaktnošću odskače od malobrojnih, najčešće publicističkih knjiga koja se povodom geopolitičkih tema objavljuju na srpskom govornom području. Odsutnost ideoloških i vrednosnih primesa, odvajanje „logike imperije“ od njenih emotivno-vrednosnih slojeva koji se neizostavno pojavljuju sa spominjanjem termina slobode, ljudskih prava i demokratije, iako nekima može predstavljati osnov za prigovor, zapravo doprinose dodatnom kvalitetu rada, jer predstavljaju produkt namernog metodološko-gnoseološkog pristupa kome je težio autor ne bi li tako, na što adekvatniji način, objasnio «čistu» logiku savremene supersile.

U okviru teorijskih-saznajnih kvaliteta, knjiga Logika imperije ima i svoju praktičnu vrednost, pogotovo ako se uzme u obzir da u srpskoj stručnoj literaturi postoji oskudica u literaturi ove vrste, tako da se zainteresovano čitalaštvo, zahvaljujući Vukovićevoj preglednoj analizi američke geopolitičke misli i njenih glavnih stavova, u jednom dahu može upoznati sa njenim bitnim karakteristikama i barem donekle nadomestiti pomenutu deficitarnost. Na taj način se domaćoj publici, kroz objektivno i racionalno opisivanje američke geopolitike, a bez „bacanja prokletstava ili ulizičkih hvalospeva“, pojašnjava i spoljna politika ove supersile spram prostora na kome živimo, a u okviru šire tkz. velike ili globalne strategije. Obzirom na to da je spoljnopolitički upliv SAD ne samo nezaobilazna, već pojedinačno i najvažnija spoljnopolitička činjenica čiji je domet na zbivanja u našoj zemlji i celom regionu velik, Logika imperije bi mogla da bude važno štivo sa kojim bi se trebali upoznati svi oni koji se interesuju za spoljnu politiku i međunarodne odnose, dok njeno poznavanje za one koji se kod nas bave ovim pitanjima, bilo kao aktivni političari, analitičari ili naučni radnici, predstavlja gotovo imperativ.
Saša Gajić

Ostali naslovi koji sadrže ključne reči: Logika
Ostali naslovi iz oblasti: Filozofija

Izdavač: Konras; 2015; Broširani povez; ćirilica; 23 cm; 291 str.; 978-86-7552-031-3;