Kreiranje inkluzivnog vrtića

deca ometena u razvoju u redovnoj predškolskoj ustanovi

Dragana Sretenov (autor)

Kreiranje inkluzivnog vrtića

1163 din

U korpu

Knjiga nudi obilje konkretnih ideja, metoda i instrumenata za prevazilaženje početnih teškoća sa kojima se kreiranje inkluzivnih vrtića suočava, i daje predloge za uvođenje sistemskih intervencija na različitim nivoima koje mogu da olakšaju uvođenje inkluzivnih promena u našoj sredini, i ubrzaju proces uključivanja dece ometene u razvoju u redovne predškolske ustanove.
U prvom delu knjiga se bavi teorijskim određenjem inkluzije sa naglaskom na ranim uzrastima i analizira argumentaciju koja podržava i osporava inkluzivne promene.

Pored analize bogate inkluzivne prakse razvijenih zemalja, knjiga razmatra specifične faktore koji mogu predstavljati barijere za uključivanje dece sa specificnim teškoćama u razvoju, posebno na planu integracije u kolektiv, komunikacije i socijalne inerakcije.
U drugom delu knjiga analizira realno iskustvo predškolske ustanove koja u našoj sredini razvija inkluzivnu praksu i prati integraciju 18 dece sa teškoćama u razvoju tokom jedne školske godine. Studija otvara pitanja stepena u kojoj su vrtići u našoj sredini osposobljeni za ovaj zadatak, nivoa obučenosti i motivisanosti osoblja, kao i mogućih izvora podrške koji se mogu realno očekivati u našim uslovima.

Ostali naslovi koji sadrže ključne reči: Deca sa posebnim potrebama , Predškolsko vaspitanje , Dečja psihologija
Ostali naslovi iz oblasti: Psihologija

Izdavač: Centar za primenjenu psihologiju; 2008; Broširani povez; latinica; 24 cm; 294 str.; 978-86-83797-65-3;