Komentar novog Zakona o parničnom postupku

Vladimir Kozar (autor)

Komentar novog Zakona o parničnom postupku

3056 din

U korpu

Novi Zakon o parničnom postupku objavljen je u "Službenom glasniku RS", br. 72 od 28. septembra 2011. godine, a stupa na snagu 1. februara 2012. godine.
U ovom NOVOM KOMENTARU su prikazani najznačajniji problemi u primeni novog Zakona o parničnom postupku, kao i odgovori na mnoga pitanja do kojih je došla sudska praksa u primeni prethodnog zakona, kada su u pitanju pravni instituti preuzeti i u novom zakonu.
Pored toga data su i mišljenja pravne teorije, tj. odgovarajuća teorijska objašnjenja važnih instituta.
Razmotrene su i granične oblasti sa stečajnim i izvršnim postupkom.


Važna pitanja u vezi primene novog zakona razmotrena su posle odgovarajućeg zakonskog člana u obliku komentara i objašnjenja.
Pored sudske prakse koja je inkorporisana u sam tekst komentara, nakon pojedinih važnijih zakonskih članova dat je prikaz sudske prakse kroz primere iz sudskih odluka i pravne stavove, nastale u praktičnoj primeni prethodnog zakona, kada su u pitanju pravni instituti zadržani u istom ili sličnom obliku i u novom zakonu.
U izdanju je ukazano i na najznačajnije novine u odnosu na dosadašnja rešenja koje se odnose na osnovna načela i opšte odredbe; na tok postupka pred prvostepenim sudom; na presudu i sudsko poravnanje; na žalbu protiv presude kao redovni pravni lek; kao i na vanredne pravne lekove.
Analizirana su nova zakonska rešenja koja se tiču posebnih parničnih postupaka, a naročito: Postupak u parnicama o sporovima male vrednosti i Postupak u privrednim sporovima.
Takođe detaljno su prikazani novi posebni postupci, i to: Postupak u potrošačkim sporovima i Postupak za zaštitu kolektivnih prava i interesa građana.
Iz svega napred iznetog sledi sledeći sadržaj novog izdanja: ZAKON o parničnom postupku ("Službeni glasnik RS", br. 72 od 28.09.2011.), KOMENTAR svakog člana zakona, SUDSKA PRAKSA uz odgovarajući član zakona i detaljan REGISTAR POJMOVA.

Ostali naslovi koji sadrže ključne reči: Parnični postupak
Ostali naslovi iz oblasti: Zakoni

Izdavač: Poslovni biro; 2011; Broširani povez; ćirilica; 24 cm; 656 str.; 978-86-7889-451-0;