Komentar Zakona o menici sa pregledom zakona koji se odnose na menicu

Aleksandar M. Gloginić (autor)

Komentar Zakona o menici sa pregledom zakona koji se odnose na menicu

rasprodato

U dosadašnjem obliku menica čini ogromnu uslugu i domaćoj i međunarodnoj trgovini. Danas je ona najpodesnije sredstvo za dobijanje kredita. Stoga i prosta forma menice, solidarna odgovornost njenih potpisnika i brzina naplata daju sigurnost njenom vlasniku da će naplatiti robu koju je dao na kredit o dospelosti menice. Menica može da posluži i kao pogodno sredstvo za obezbeđenje potraživanja, a u zemljama sa razvijenom tržišnom privredom menica je postala naročita vrsta robe. Zbog svojih osobina na berzi se prodaje i kupuje kao svaka druga roba. Može da bude korišćena i kao sredstvo plaćanja.

U odnosu na novac sigurnije je sredstvo plaćanja jer i kad se izgubi, imalac menice može da ostvari svoje potraživanje putem amortizacije menice.

Ostali naslovi koji sadrže ključne reči: Obligaciono pravo , Berza , Tržište novca , Tržište kapitala , Vrednosni papiri , Zakonski propisi
Ostali naslovi iz oblasti: Zakoni

Izdavač: Glosarijum; 2006; latinica; 30 cm; 314 str.; 86-81839-59-4;