Ka jedinstvu lingvistike

Ranko Bugarski (autor)

Ka jedinstvu lingvistike

rasprodato

Rasprava o osnovnoj strukturi lingvistike, njenim ciljevima i pitanju njene autonomije, sa naglaskom na integracionim tokovima koji u autorovom viđenju najavljuju izvesno objedinjavanje danas u mnogo čemu fragmentarnog i isparcelisanog prostora jezičkih proučavanja. Istraživanje odnosa opšteg i posebnog u ustrojstvu jezičkih kodova, nivoa i medijuma (jezik i jezici, gramatika i leksikon, govorni i pisani jezik i dr.).


Ostali naslovi iz oblasti: Filologija i lingvistika

Izdavač: Čigoja; 0001;