Engleski za ekonomiste IV

Tatjana Đurović (autor)

Engleski za ekonomiste IV

rasprodato

Udžbenik Engleski jezik za ekonomiste IV autora dr Tatjane Đurović predstavlja logičan nastavak udžbenika Engleski jezik za ekonomiste I/II i III koji na prethodnim godinama služe kao nastavni i ispitni materijal.Poštujući zahteve koncipiranja savremenog udžbenika u funkciji struke, Engleski jezik za ekonomiste IV izborom tekstova zanimljive sadržine i odgovarajućih pojmovnih i gramatičkih struktura, pruža studentima mogućnost da ovladaju višim elementima stručne ekonomske terminologije i upoznaju se sa specifičnim karakteristikama stila i registra ekonomske struke.

Udžbenik se sastoji iz devetnaest metodskih jedinica čiji tekstovi svojom tematikom korespondiraju sa sadržinom stručnih predmeta na IV godini studija na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Kroz aktuelne tekstove različite tematike (restrukturiranje preduzeća, globalizacija poslovanja, oglašavanje, ekonomika turizma, poslovni aspekt zaštite životne sredine, Evropska unija...) i prateća vežbanja, studenti sistematično, uvežbavanjem relevantnih gramatičkih i leksičkih struktura, ovladavaju složenijim pojmovima i misaonim obrascima u ekonomskoj nauci i poslovanju.Posle svakog teksta sledi izbor pitanja u cilju provere razumevanja pročitanog štiva, kao i niz raznovrsnih vežbanja (dopunjavanje, ispravljanje grešaka, povezivanje, transformaciona i ekspanziona vežbanja, izvođenje leksike, itd.). Brojne teme za razgovor i vežbe koje omogućavaju diskusije sa suprotstavljanjem mišljenja vrlo su podsticajne za razvijanje sposobnosti uspešne pismene i usmene komunikacije u različitim poslovnim i životnim situacijama. Bitno je spomenuti i lekcije koje se odnose na proceduru zaposlenja, od pisanja prijave na konkurs za radno mesto, radne biografije i pratećeg pisma, do poziva na razgovor sa potencijalnim poslodavcem.Udžbenik ima i prilog (Business English Skills) u kojem se studenti upoznaju sa specifičnim jezikom i procedurom vođenja poslovnih sastanaka i pregovora, kao i sa osnovnim zahtevima dobro izvedene prezentacije. U dodatku (Appendix) dato je kratko uputstvo o najvažnijim aspektima pravila pisanja sa odgovarajućim vežbanjima.Grafički izgled udžbenika i vizuelno jasno izložen materijal, s pratećim crtežima, karikaturama i skicama, služi da dodatno motiviše studente na učenje.Udžbenik Engleski jezik za ekonomiste IV napisan je prvenstveno za konkretnu studentsku populaciju, no može se koristiti i na višim kursevima poslovnog engleskog jezika, kao i na drugim univerzitetskim ustanovama slične orijentacije, ali i za individualno učenje za sve one čija profesija zahteva poznavanje savremenih aspekata poslovnog engleskog jezika, njegovu stručnu upotrebu i lakše prilagođavanje dinamici svetskih privrednih kretanja.

Ostali naslovi koji sadrže ključne reči: Ekonomska terminologija , Engleski jezik
Ostali naslovi iz oblasti: Strani jezici

Izdavač: Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu; 8. izdanje, 2006; Broširani povez; latinica; 29 cm; 240 str.; 86-403-0788-1;