Biologija pulpe i dentina u restaurativnoj stomatologiji

Ajvor A. Mjor (autor)

Biologija pulpe i dentina u restaurativnoj stomatologiji

2299 din

U korpu

Restaurativna terapija predstavlja vrlo značajnu granu stomatologije i podrazumeva jedan vrlo specifičan i kompleksan terapijski zahvat. Iako savremena restaurativna stomatologija posebnu pažnju posvećuje estetskim materijalima činjenica je da je pulpodentinski kompleks ipak najznačajniji faktor za uspeh i dugotrajnost terapijskog zahvata. Upravo ova činjenica nameće i potrebu za potpunijim i jasnijim prikazom reakcija u pulpodentinskom kompleksu tokom svih faza restaurativne procedure.

Odluka da se pristupi prevođenju ove knjige nije bila teška.

Naime, radi se o udžbeniku, koji zbog jasnog i razumljivog prikaza reakcija pulpodentinskog kompleksa tokom restaurativne terapije, ali i zbog drugih kvaliteta zavređuje pažnju celokupne stručne i naučne javnosti.

Uloga pulpodentinskog kompleksa zuba u terapiji direktnim i indirektnim ispunima predstavljena je na aktuelan i prihvatljiv način. Bogato je dokumentovana fotografijama koje jasno potvrđuju histološke promene na ovim tkivima tokom različitih faza restaurativne procedure, i to u svetlu aktuelnih naučnih saznanja i relevantnih kliničkih iskustava.

U isto vreme ova odluka je bila izazov i potreba ali i velika odgovornost. Izazov i potreba, jer je sadržaj knjige osnov za razumevanje restaurativne problematike s jedne strane, a sa druge što na ovim prostorima ne postoji slična publikacija ovakvog tipa. Velika odgovornost je posledica činjenice da se studentima osnovnih studija, studentima poslediplomske nastave i iskusnim stomatolozima praktičarima nudi novo, ali vrlo jasno, precizno i argumentovano štivo, koje detaljno objašnjava ulogu pulpodentinskog kompleksa u restaurativnoj proceduri, a razlikuje se od uobičajenog pristupa ovoj problematici.

Koncept knjige je zasnovan na kompletnom prikazu strukture i fiziologije pulpodentinskog kompleksa, odnosno njegovoj reakciji na karijes, preparaciju, trošenje i povrede zuba. Na jednostavan i razumljiv način je predstavljeno zapaljenje pulpe kao posledica eksponiranja pulpne komore, odnosno terapijski postupak prekrivanja obolele pulpe zuba. Celovito je prikazana adhezivna veza između materijala i tvrdih zubnih tkiva, odnosno uloga mikropukotine u patologiji pulpodentinskog kompleksa. Sadržajan i stilski ujednačen tekst sa brojnim fotografijama histološki analiziranih preseka je dodatni kvalitet knjige i značajno doprinosi razumevanju uloge pulpodentinskog kompleksa u restaurativnoj stomatologiji. Sveobuhvatni i integralni pristup u razjašnjavanju brojnih faktora tokom restaurativne procedure, na jednostavan način rasvetljava probleme i nedoumice i čini ovu terapiju pristupačnijom.

Knjiga je namenjena pre svega studentima stomatologije i studentima poslediplomske nastave, ali i svima onima koji žele da prošire svoja znanja i razreše brojne dileme vezane za restaurativnu proceduru.


Ostali naslovi iz oblasti: Stomatologija

Izdavač: Data status; 2008; latinica; 24 cm; 152 str.; 978-86-7478-053-4;