Arhitektura sokolskih domova u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca i Kraljevini Jugoslaviji

Vladana Putnik (autor)

Arhitektura sokolskih domova u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca i Kraljevini Jugoslaviji

1540 din

U korpu

Zasnovan na izvornom naučnom istraživanju i odbranjenoj doktorskoj disertaciji (septembra 2014), rukopis koleginice Putnik zaslužuje publikovanje i približavanje široj kulturnoj javnosti. U strukturnom smislu sublimira najnovija metodološka iskustva u arhitektonskoj istoriografiji, pri čemu uvažava i doprinose prethodnih generacija tumača. Na svoju temu baca potpuno novo svetlo u faktografskom i analitičkom pogledu.Smatrajući ga veoma korisnim i podsticajnim za unapređenje naučnog, ali i nastavnog rada na Filozofskom fakultetu, svesrdno podržavamo napore da se integralno objavi.

Pogotovo što će zainteresovati i stručnjake iz šireg balkanskog regiona, kao i drugih slovenskih sredina u kojima se sokolstvo ovaplotilo na polju arhitekture.
Prof. dr Aleksandar Kadijević (iz recenzije)

Ovaj rad dr Vladane Putnik, renomiranog istraživača i vrsnog poznavaoca arhitekture XX veka zavidnog naučnog opusa, predstavlja mnogo više od uobičajene monografske studije o jednom arhitektonskom fenomenu, posmatranom u navedenom dijahronijskom rasponu. U pitanju je celovita i dubiozna studija o diskursima jugoslovenske arhitekture, koja kroz konzistentan i samorefleksivan teorijski fokus postavlja i rešava mnoga važna pitanja iz oblasti novije srpske arhitekture. Posmatrajući arhitekturu jugoslovenskih sokolskih domova, dr Vladana Putnik kritički tumači ne samo bogato arhitektonsko nasleđe, već i kontekst u kome je ono nastajalo. Od posebnog je značaja spremnost autorke da temeljno i sistematično otvori nekoliko pitanja od fundamentalnog značaja za disciplinu istorije novije arhitekture u Srbiji. To se pre svega odnosi na pitanje odnosa ideologije, politike i arhitekture, kao i upotrebe različitih oblikovnih idioma koji se vezuju za ono što se u jugoslovenskom kontekstu međuratnog perioda razumelo i tumačilo kao „nacionalna arhitektura“ i „moderna arhitektura“. Osim toga, autorka kritički izlaže širi ideološki okvir i sadržaje sokolskog pokreta u ostalim slovenskim sredinama (Češkoj, Slovačkoj, Poljskoj i Rusiji) i dovodi ih u vezu sa sokolskim pokretom kod Južnih Slovena, pre i nakon Prvog svetskog rata. U rukopisu dr Vladana Putnik pokazuje izvanrednu analitičku sposobnost da uoči, sistematizuje, valorizuje i interpretira arhitekturu u odnosu na sve pomenute aspekte.
Prof. dr Aleksandar Ignjatović (iz recenzije)

Ostali naslovi koji sadrže ključne reči: Jugoslavija
Ostali naslovi iz oblasti: Arhitektura

Izdavač: Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu; 2015; Broširani povez; ćirilica; 24 cm; 203 str.; 978-86-6427-012-0;